AFSPRAAK MAKEN

Voor het maken van een afspraak kun je een email sturen of gebruik maken van het contactformulier. Hierop wordt er zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.

Heb je andere vragen dan kan je deze ook via het contactformulier stellen.

VERWIJZING

Voor de behandeling heb je geen verwijzing van je huisarts nodig. Bij het eerste consult graag een geldige legitimatie mee nemen.

TARIEVEN

Bij het eerste consult nemen we het intakeformulier door en daaropvolgend de massage. Een deelconsult wordt aangehouden voor massages aan rug, nek, schouder, benen en een voetzonerelfexmassage.

Je krijgt na afloop een factuur mee, het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt.

Behandeling Tijdsduur Tarief
Consult 75 min € 75,-
Vervolgconsult 60 min € 70,-
Deelconsult 45 min € 47,50
VERGOEDING

De praktijk voldoet aan alle opleidingseisen om voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking te komen en staat geregistreerd in het hbo-register voor beroepsbeoefenaren van de complementaire zorg bij Stichting RBCZ.

De kosten voor de behandelingen worden door vrijwel alle zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed op basis van een aanvullende zorgverzekering. Kijk voor een compleet overzicht op de website van NVST.

Als je zorgverzekeraar er niet bij staat, kun je het beste even zelf contact opnemen met je zorgverzekeraar. De vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering zijn uitgesloten van het verplichte eigen risico.

VERHINDERING

Bij verhindering dien je je tijdig (dat wil zeggen uiterlijk 24 uur van tevoren) telefonisch af te melden. Meld je je niet tijdig af dan worden daarvoor 50% van de consultkosten in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden

Zorgvrager

Om de positie van de zorgvrager te versterken, zijn de belangrijkste rechten en plichten van zowel cliënt als zorgverlener vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Wanneer een cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst tussen hen.

De zorgvrager heeft een aantal plichten:

De cliënt moet de zorgverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede (werk)diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.

De cliënt heeft recht op informatie over de behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Deze informatie moet in begrijpelijke taal gegeven worden, zodat de zorgvrager daarmee een weloverwogen beslissing kan nemen. De zorgvrager beslist zelf of hij/zij al dan niet door de zorgverlener wordt behandeld.


Afspraken

Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen ten minste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, worden 50% van de kosten voor een consult in rekening worden gebracht. Je ontvangt hiervoor een factuur thuis.


Betaling

Je krijgt na afloop een factuur mee, het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen te worden overgemaakt. Je krijgt een factuur mee die je kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.


Contact met arts of specialist

Het spreekt voor zich dat je bij ernstige klachten je arts of specialist dient te (blijven) raadplegen en dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van je bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn.


© 2015 - 2019 Yvonne Janssen
Praktijk voor Shiatsutherapie
KvK-nr 09214234

Een klacht indienen

De praktijk voldoet aan de eisen die per 1 januari 2017 gesteld worden in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg Wkkgz.

Mocht je om één of andere reden ontevreden zijn over je behandeling dan kunt je met je klachten uiteraard allereerst bij mij terecht. Mocht je klacht na overleg met mij nog niet uit de wereld zijn dan kun je contact opnemen met de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Somatherapeuten NVST.


© 2015 - 2019 Yvonne Janssen
Praktijk voor Shiatsutherapie
KvK-nr 09214234

Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, zal ik de volgende stappen zetten:

1. In kaart brengen van signalen.
2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
3. Gesprek met de betrokkene(n).
4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen.
5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.


© 2015 - 2019 Yvonne Janssen
Praktijk voor Shiatsutherapie
KvK-nr 09214234

Privacywetgeving AVG

De Praktijk is gehouden aan de Privacy wetgeving AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) mei 2018. Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonlijke gegevens. De gegevens die van jou bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Informatie over de AVG kun je hier vinden.

Binnen de praktijk worden gegevens van cliënten uitsluitend verzameld voor:
het verzorgen van goede natuurgeneeskundige zorg en hulpverlening; de financiële afhandeling van de geboden zorg met de cliënt dan wel diens zorgverzekeraar, waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van facturen; het voeren van doelmatig beheer en beleid binnen de praktijk.


© 2015 - 2019 Yvonne Janssen
Praktijk voor Shiatsutherapie
KvK-nr 09214234

Disclaimer

Deze website is met veel zorg en aandacht samengesteld. Er wordt gepoogd de informatie op de website actueel te houden. Toch kan het voorkomen dat de informatie onjuist of onvolledig is. Hiervoor kan de Praktijk Yvonne Janssen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten op tekst- en beeldmateriaal op deze site zijn voorbehouden. Je mag deze niet gebruiken, kopiëren, distribueren of publiceren zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de eigenaar Yvonne Janssen.


© 2015 - 2019 Yvonne Janssen
Praktijk voor Shiatsutherapie
KvK-nr 09214234

© 2015 - 2021 Yvonne Janssen
Praktijk voor Shiatsutherapie
KvK-nr 09214234