Oxycotine


Een neurotransmitter, ook wel liefdeshormoon genoemd, zet gelijk fysiologisch genezing in werking.

Oxycotine


Een neurotransmitter, ook wel liefdeshormoon genoemd, zet gelijk fysiologisch genezing in werking.

Massagetherapie

Image
Shiatsutherapie
Shiatsutherapie toepassingen

Waarom shiatsutherapie


Image

Het activeren van drukpunten stimuleert de doorstroming van de levensenergie.

Shiatsu betekent letterlijk vingerdruk. Het meridiaanstelsel heeft direct effect op alle andere delen in het lichaam, het zenuwstelsel, de organen, pezen en spieren, lymfestelsel, op de gehele bloedcirculatie en energiedoorstroming.

Genezing door aanraking is al eeuwenlang een feit. In het oude China ontdekte men dat masseren van specifieke punten effect heeft op alle andere delen in het lichaam, het zogenoemde meridiaanstelsel waar ook de acupunctuur op gebaseerd is. In het meridiaanstelsel zijn meridiaanpunten die ieder een eigen uitwerking hebben. Als er energie-uitwisseling tussen de lichaamscellen is, volgt de uitwisseling van mineralen en alle andere voedingsstoffen.

Hoe werkt het?


Image

We beschikken allemaal over een zelfgenezend vermogen. Bij de drukpuntmassage wordt het zelfgenezend vermogen geactiveerd. Allerlei fysieke gewaarwordingen gaan plaats vinden. Borrelgeluiden in de maagstreek, darmen beginnen te ontspannen, van onrustige gedachten naar een rustig gevoel.

Nervus Vagus is een zenuwknoop in de maagstreek. Alle onverwerkte emoties hebben hieraan een verbinding. Als eenmaal dit gebied in de ontspanning komt, is er een essentieel ´poortje´ in het energiesysteem geopend. Het zelfgenezend vermogen is weer actief en alle cellen krijgen opnieuw de vitale levensenergie.

Deze vitale levensenergie heeft een eigen creatieve intelligentie. Hoe het helingproces verloopt, zal hierom voor iedereen uniek zijn.

Voor wie?

Image

Wil je je eigen gezondheid verbeteren,

Wil je meer inzicht krijgen, waarom loopt het leven zoals het nu verloopt,

Heb je last van lichamelijke pijntjes of ongemakken,

Sta je onder druk, is er veel prestatiedrang,

Een operatie gehad waarvan je nog niet goed hersteld bent,

Ben je belast met onverwerkte trauma’s, hoe is je opvoeding geweest?

  • Dit zijn allemaal situaties waarin stress wordt opgebouwd.

Voor kinderen kunnen andere factoren een rol spelen die stress geven.

Hoe ziet een behandeling eruit?


Image

Bij een massage, na het intakegesprek, voel ik waar de spanningsknopen zijn en activeer daar de opeenhoping van qi. Of als er een tekort aan energie is, bijvoorbeeld bij vermoeidheidsklachten, bouwen we eerst de qi daar weer op. Dit gebeurt door het activeren van specifieke meridiaanpunten.

In een behandelplan is er aandacht voor levensstijl, voeding, innerlijke kind thema’s, beperkte overtuigingen, epigenetica. Wat is er nodig zodat je je leven vanuit tevredenheid kunt leven.

Met een massage krijg je contact met jezelf. Vanuit deze verbinding kun je betere keuzes in het leven maken.
In de Praktijk bied ik je een helpende hand om die verbinding te maken.

Weetjes


Een van de eerste levensbehoeftes van de mens is aanraking.

Als een kind valt en vader/moeder geeft er een kus op, wordt er gelijk oxycotine aangemaakt.

Wanneer men na een massage extra rust neemt, vergroot dit het effect van de massage.

Een massage werkt ontgiftend. Extra water drinken is zeker een aanrader, dit ondersteunt de nieren in de afvoer van afvalstoffen.

De gebruikte massageoliën zijn rijk aan voedingsstoffen.

Uit onderzoek is gebleken dat een massage een stadium van dementie kan vertragen.

Algemene voorwaarden

Zorgvrager

Om de positie van de zorgvrager te versterken, zijn de belangrijkste rechten en plichten van zowel cliënt als zorgverlener vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Wanneer een cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst tussen hen.

De zorgvrager heeft een aantal plichten:

De cliënt moet de zorgverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede (werk)diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.

De cliënt heeft recht op informatie over de behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Deze informatie moet in begrijpelijke taal gegeven worden, zodat de zorgvrager daarmee een weloverwogen beslissing kan nemen. De zorgvrager beslist zelf of hij/zij al dan niet door de zorgverlener wordt behandeld.


Afspraken

Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen ten minste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, worden 50% van de kosten voor een consult in rekening worden gebracht. Je ontvangt hiervoor een factuur thuis.


Betaling

Je krijgt na afloop een factuur mee, het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen te worden overgemaakt. Je krijgt een factuur mee die je kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.


Contact met arts of specialist

Het spreekt voor zich dat je bij ernstige klachten je arts of specialist dient te (blijven) raadplegen en dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van je bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn.


© 2015 - 2019 Yvonne Janssen
Praktijk voor Shiatsutherapie
KvK-nr 09214234

Een klacht indienen

De praktijk voldoet aan de eisen die per 1 januari 2017 gesteld worden in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg Wkkgz.

Mocht je om één of andere reden ontevreden zijn over je behandeling dan kunt je met je klachten uiteraard allereerst bij mij terecht. Mocht je klacht na overleg met mij nog niet uit de wereld zijn dan kun je contact opnemen met de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Somatherapeuten NVST.


© 2015 - 2019 Yvonne Janssen
Praktijk voor Shiatsutherapie
KvK-nr 09214234

Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, zal ik de volgende stappen zetten:

1. In kaart brengen van signalen.
2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
3. Gesprek met de betrokkene(n).
4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen.
5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.


© 2015 - 2019 Yvonne Janssen
Praktijk voor Shiatsutherapie
KvK-nr 09214234

Privacywetgeving AVG

De Praktijk is gehouden aan de Privacy wetgeving AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) mei 2018. Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonlijke gegevens. De gegevens die van jou bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Informatie over de AVG kun je hier vinden.

Binnen de praktijk worden gegevens van cliënten uitsluitend verzameld voor:
het verzorgen van goede natuurgeneeskundige zorg en hulpverlening; de financiële afhandeling van de geboden zorg met de cliënt dan wel diens zorgverzekeraar, waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van facturen; het voeren van doelmatig beheer en beleid binnen de praktijk.


© 2015 - 2019 Yvonne Janssen
Praktijk voor Shiatsutherapie
KvK-nr 09214234

Disclaimer

Deze website is met veel zorg en aandacht samengesteld. Er wordt gepoogd de informatie op de website actueel te houden. Toch kan het voorkomen dat de informatie onjuist of onvolledig is. Hiervoor kan de Praktijk Yvonne Janssen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten op tekst- en beeldmateriaal op deze site zijn voorbehouden. Je mag deze niet gebruiken, kopiëren, distribueren of publiceren zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de eigenaar Yvonne Janssen.


© 2015 - 2019 Yvonne Janssen
Praktijk voor Shiatsutherapie
KvK-nr 09214234

© 2015 - 2021 Yvonne Janssen
Praktijk voor Shiatsutherapie
KvK-nr 09214234